Specifikace produktu

Mrazuvzdorný lepící a stěrkový difúzně propustný tmel určený pro lepení a armování tepelných izolačních desek samostatně (jako krycí stěrková hmota tvoří s výztužnou síťovinou výztužnou vrstvu), jako vyrovnávací stěrka na betonové a omítkové podklady stěn, stěrkování tepelně izolačních omítek. Fasádní tmel pro lepení a stěrkování vnějších kontaktních tepelně izolačních systémů. Je určen pro vnitřní i vnější prostředí. Lepící a stěrkový tmel je mrazuvzdorný, jako krycí stěrkový tmel spolu s výztužnou síťovinou tvoří základní výztužnou vrstvu.
Dodává se v šedém provedení

Výhody produktu

• Větší vydatnost
• Nízká objemová hmotnost
• Menší spotřeba až o polovinu
• Vysoká difuze vodních par (µ)
• Mrazuvzdorná
• Součinitel tepelné vodivosti < 0,2 W/m-K • Vysoká přídržnost >0,25 MPa
• Požadovaná administrativa
• Nižší náklady na přepravu
• Cena

Dokumenty ke stažení