Tepelně-izolační omítky IZOmalt®

Difuzně otevřená fasáda

Naše technologie tepelné izolace budov s použitím tepelně izolačních omítek na bázi polyuretanu vychází z principu, že nedílnou součástí zvýšení samotného tepelného odporu konstrukce není pouze samotná tepelná izolace, rosný bod a zóna kondenzace, ale také transport molekul vodní páry ven z obvodového pláště. Nejméně náchylné ke vzniku trvalé zóny kondenzace jsou stěny s takovou vrstvou tepelné izolace z venkovní strany, kdy vnitřní stěny propouštějí vodní páru málo a venkovní vrstva izolace propouští vodní páru výrazně lépe než vnitřní vrstvy. Tím je z dlouhodobého hlediska v našich klimatických podmínkách dodržena zásada, že stavba v chladném počasí vlhkost částečně absorbuje a naopak při teplém a suchém počasí je intenzivně odvětrána. V takto navržených tepelných izolacích je tento princip vyvážený a z dlouhodobého hlediska nezbytný.

A jak to funguje v praxi?

Máme zde opět naši modelovou rodinu ve svém bytě. Vše je stejné, pouze zvolili jiný systém tepelné izolace. Venku je zima, voda se sráží stejně, větrat musíme také. Nejen proto, abychom vypudili nám již známou vodní páru, ale chceme čerstvý vzduch. Vodní pára v obvodové zdi kondenzuje vlivem klesající teploty. Má ovšem prostor, který jsme ji vymezili – polyuretanová omítka. Je dostatečně silná, aby zabránila úniku tepla. Ale je propustná pro vodní páru. Propustnější než podkladní zeď. Venku se otepluje a zvyšuje se sluneční svit. Voda, jako kapalina má pokyn, opět ta fyzika, přejdi do plynného skupenství a rozpínej se všemi směry. Tak to taky udělá. Omítka klade malý odpor, tam to jde. Z jedné strany narazí na podkladní zeď, tam to jednoduché není. Z opačné strany je otevřený prostor.

 

Jedná se o moderní multifunkční výrobek, který byl vyvinut na základě nejnovějších trendů v oboru stavebních hmot. IZOmalt je určen k vnějšímu použití. Je průmyslově vyráběná omítka na bázi PUR, což je dnes jeden z nejlepších známých a používaných tepelných izolantů. Mezi tepelně izolačními omítkami, které jsou běžně dostupné na trh, nemají v současnosti přímého konkurenta. Mimořádně tepelně izolační vnější omítka pro strojní a ruční omítání

Jedná se o moderní tepelně izolační omítku, která byla vyvinuta na základě nejnovějších trendů v oboru stavebních hmot. Je průmyslově vyráběná omítka na bázi PUR což je dnes jeden z nejlepších známých a používaných tepelných izolantů. Mezi tepelně izolačními omítkami, které jsou běžně dostupné na trh nemají v současnosti přímého konkurenta. Mimořádně tepelně izolační vnitřní omítka pro strojní a ruční omítání. Používá se na všechny klasické stavební materiály.

 

Naše tepelně izolační omítky se z pohledu ceny pohybují někde mezi polystyrenem a deskami z minerální vaty. Vlastníci nemovitostí si již začínají uvědomovat, že tepelná izolace není jen o ceně, ale také o funkci. Hlavně u starších objektů je třeba řešit vedle tepla i vlhkost. A jsou to právě naše produkty, které si vedle tepelné složky umí poradit i s vodou a vlhkostí. Kdybychom porovnávali pouze dnes tolik akceptovatelné veličiny, jako je tepelná vodivost, tepelný odpor a součinitel prostupu tepla, nemohou naše materiály proti konkurenčním technologiím obstát. Ovšem co se týká skutečně uspořené energie jsou minimálně stejné. Šetřit teplem ale neznamená jen to, jak zabráni jeho úniku z budovy. Pokud se nám vyskytuje vlhkost v plášti budovy, teplo sice neuniká izolantem, ale vlhkost snižuje tepelný odpor samotné zdi. Proto se za určitých podmínek  i přes zateplení, dnes nejrozšířenějším izolačním materiálem, po nějaké době vrátíme do původního stavu před zateplením. Z toho důvodu je důležité pracovat s vlhkostí. O naší technologii lze říci, že je takzvaně kapilárně aktivní. Znamená to, že dokáže vlhkost ze zdiva doslova vysát a předat ji okolnímu prostředí, takže neustále sanují stavbu a mají téměř srovnatelné tepelně izolační vlastnosti.

Výhody produktu:

 

 • plášť budovy neustále „dýchá“, a to i v zimním období a konstrukce budovy zůstává suchá
 • odstranění příčin vzniku plísní a hub na vnitřních stěnách budovy
 • produkt má velmi vysoký tepelný odpor a vysokou difuzi vodních par
 • produkt má nízkou měrnou hmotnost, přináší nižší dopravní a vnitro stavební pracnost
 • produkt přináší zvýšení akumulace tepla, zefektivnění topného cyklu v zimním období a zvýšenou tepelnou pohodu v letním období
 • vysoká paropropustnost, nedochází ke kondenzaci vodních par v interiéru
 • využití produktu skýtá možnost nového architektonického řešení fasád
 • nedochází k prokreslení spojů jako u zateplení polystyrenem nebo vatou
 • úplné vyloučení tepelných mostů v místech nosníků, stropů aj.
 • snížení spotřeby energií a tím i snížení znečištění ovzduší
 • zvlášť vhodné pro rekonstrukce starých objektů, kde z důvodu vlhkosti nelze použít polystyren
 • tepelně izolační omítky IZOmalt jsou určeny pro vnitřní i vnější použití, ruční i strojní nanášení

 

 

Pevnost v tlaku (kategorie CS I) > 0,4 MPa  > 0,4 MPa
Přídržnost – způsob odtržení (B) > 0,04 MPa > 0,04 MPa
Faktor difuzního odporu vodní páry μ 5,5 5,5
Reakce na oheň tř. B, s2, d0 tř. B, s2, d0
Objemová hmotnost zatvrdlé malty 450 kg/m3 350 kg/m3
Součinitel tepelné vodivosti λ 0,081 W/m·K 0,060 W/m·K
Doba zpracovatelnosti 60 minut 60 min.
Zrnitost 0,125 – 1 mm 0,125 – 1 mm
Množství záměsové vody 0,5-0,7 l/kg 0,6-0,9 l/kg
Vydatnost při vrstvě 10 mm 4,5 kg/m2 3,5 kg/m2
Maximální tlouš. nanášení jedné vrstvy 40 mm 40 mm

 

 

Součásti systému

 • Jádrový podstřik (ZD08)
 • Jádrová omítka IZOmalt®
 • Lepící a stěrkový tmel (ST04)

Dokumenty ke stažení