Použití produktu:

Sanační systém je porézní a hydrofobní, určen k sanaci ploch se vzlínající vlhkostí zdiva nebo ploch, které byly promočeny při záplavách či poruchách a následném zatečení vody. Odvlhčením, zadržením solí a ochranou před vnější vlhkostí nadále nedochází k rozrušení povrchu omítky. Jedná se o speciální sanační systém s výrazným zlepšením tepelného odporu zdiva, kde součinitel tepelné vodivosti se pohybuje pod hranici 0,15 W/mK, určená k omítání vlhkem, mrazem nebo soli poškozeného zdiva. Díky svému velkému objemu vzduchových pórů je zvlášť vhodná pro sanaci zatíženého zdiva starých staveb a památkově chráněných objektů. K zajištění odsolovacích vlastností celková tloušťka sanačního systému nesmí být menší než 24 mm. V případě nutnosti provedení větší tloušťky než 24 mm je nutné provádět nanášení ve dvou vrstvách (min. interval mezi vrstvami 14 dní). Jako vrchní omítka se doporučuje sanační omítka štuková, minerální, silikon, silikát. Umožňuje vytvořit suché povrchy omítek sklepů i fasád. Sanační systém splňuje normu pro tepelně izolační omítky pro vnitřní a vnější  dle normy ČSN EN 998-1

Sanační podstřik (SA08)

Specifikace produktu:

Průmyslově vyráběná suchá omítková směs s cementem pro ruční a strojní zpracování. Součást sanačního systémů. Určený speciálně pro sanační omítkový systém aplikovaný ve vnitřním a vnějším prostředí. Adhezivní prostředek sloužící jako podkladní vrstva pod jádrovou sanační omítku SA 02 a vyrovnávající nasákavost podkladu, na suché i vlhké solemi zatížené minerální podklady.

Výhody produktu:
  • Výrazně vylepšuje pocitovou teplotu místnosti
  • Obecné použití na všech typech staveb
  • Poloviční objemová hmotnost oproti běžným maltám
 Dokumenty ke stažení

Sanační jádro (SA02)

Specifikace produktu:

Průmyslově vyráběná vodoodpudivá suchá omítková směs s tepelněizolačními vlastnostmi pro ruční a strojní zpracování. Jádrová sanační omítka na minerální podklady použitelná v interiéru i exteriéru. Díky svému velkému objemu vzduchových pórů je zvlášť vhodná pro sanaci vlhkého a soli zatíženého zdiva starých staveb a památkově chráněných objektů.

Výhody produktu:
  • Difuzně otevřená , Faktor difuzního odporu vodní páry μ ≤ 10
  • Pórovitá
  • Vodoodpudivá
  • Nízká hmotnost
  • Hydrofobní
  • Lehce zpracovatelná
  • Splňuje vysoké parametry tepelně izolačních malt podle T1 dle ČSN EN 998-1, kategorie CS I, W1
 Dokumenty ke stažení

Sanační štuk (SA01)

Průmyslově vyráběná suchá minerální maltová směs určená k použití jako vrchní vrstva na sanační jádro.

 Dokumenty ke stažení