Stav žíhací pece

Stav žíhací pece: 100 kg / 3000 kg, předpokládané datum žíhání 6.10.2017

   Středisko úprav kovů nabízí tyto služby:

   Tryskání:

   Tryskání, nazývané též pískování, je jeden z technologických postupů opracování povrchů různých materiálů, pomocí abraziva. Toto abrazivum je unášeno stlačeným vzduchem vysokou rychlostí na povrch materiálu, kde dochází k narušení laku, rzi nebo jinak znečištěného povrchu, který je potřeba odstranit. Jako abrazivum používáme výhradně ocelovou drť s označením G25 nebo G40, s kterou jsme schopni docílit čistoty povrchu dle normy ČSN ISO 8501-1 Sa2,5 – velmi důkladné otryskání nebo drsnost povrchu Rz 40.

   Vzorkovnice Rugotest 1
   Vzorkovnice Rugotest 2

   Pro ohodnocení výsledného povrchu pohledem nebo dotekem se používá vzorkovnice drsnosti Rugotest.

   RUDOGEST No 3
   Druhy povrchu otryskaného materiálu dle normy:
   ISO 8501-1, Sa 1

   ISO 8501-1, Sa 1 – lehké otryskání 

   Při prohlídce bez zvětšení se na povrchu nezjistí přítomnost olejů, mastnot, nečistot stejně jako nepřilnavé okuje, rez, nátěry a cizí látky. Všechny zbytky nečistot musí být pevně přilnavé.

   ISO 8501-1, Sa 2

   ISO 8501-1, Sa2 – důkladné otryskaní

   Při prohlídce bez zvětšení se na povrchu nezjistí přítomnost olejů, mastnot, nečistot a téměř žádné okuje, rez nátěry a cizí látky. Všechny zbytky nečistot musí být pevně přilnavé.

   ISO 8501-1, Sa 2.5

   ISO 8501-1, Sa2 ½ – velmi důkladné otryskání

   Při prohlídce bez zvětšení se na povrchu nezjistí přítomnost olejů, mastnot, nečistot, okuje, rez, zbytky nátěrů a cizích látek. Všechny zbylé stopy nečistot musí být pouze ve formě skvrn nebo pásů.

   ISO 8501-1, Sa 3

   ISO 8501-1, Sa 3 – vizuálně čistý ocelový povrch

   Při prohlídce bez zvětšení se na povrchu nezjistí přítomnost olejů, mastnot, nečistot, okuje, rez, zbytky nátěrů a cizích látek. Povrch musí vykazovat jednotný kovový vzhled.

   Takto upravený povrch je již nachystán na lakování nebo pro metalizaci.

   Naši zákazníci využívají nejčastěji tryskání:
   • Plechové kola/ALU kola
   • Karosérie
   • Kovové konstrukce, zábradlí
   • Svařence
   • Plotové díly
   • Nerezové konstrukce
   • Výpalky, které potřebují zbavit okují
   • Plechy

   Celý proces tryskání provádíme v naší provozní hale o rozměrech 50 x 18. Veškerá manipulace je zajištěna pomocí vysokozdvižného vozíku o nosnosti 4 tuny a mostového jeřábu o nosnosti 5 tun. V případě těžšího výrobku, který je zapotřebí otryskat používáme autojeřáb o nosnosti až 10 tun.

   Tryskací box pojme i silo o objemu 50 m³ o délce 13 metrů

   Žíhání:

   Žíhání je druh tepelného zpracování kovů, které se provádí za účelem zlepšení některých vlastností kovů. Nejčastěji se jedná o žíhání na snížení vnitřního pnutí a žíhání naměkko. Toto pnutí vzniká při vypalování jednotlivých kovových dílu, při svařování, při tuhnutí odlitku ve formách nebo při tváření za studena. Pec je softwarově řízená z počítače. Lze nastavit libovolnou teplotu žíhání od 300 °C – 1200 °C. Nastavitelná je samozřejmě i doba náběhu na požadovanou teplotu a doba, po kterou chceme teplotu držet. Žíhání provádíme v elektro odporové peci o maximálních rozměrech 4,1×2,6×1,5 (dxšxv).

   Po ukončení žíhacího procesu obdrží odběratel Protokol o tepelném zpracování

   Metalizace:

   Metalizace nazývaná také šopování, je povrchová úprava kovů, která zabraňuje přístupu vzduchu, vlhkosti na podklad a tím zamezuje korozi. Podklad musí být otryskán, čímž dosáhneme lepší přilnavosti k podkladu. Princip metalizace je velice jednoduchý. Za pomocí stlačeného kyslíku a acetylenu je tavena ušlechtilá slitina či kov, který je unášen vysokou rychlostí na metalizovaný podklad. Tento nanášený kov nebo slitina vytvoří na podkladu jednotnou vrstvu, nejčastěji v rozmezí mezi 50 až 200 µm.

   Pro metalizaci používáme tyto kovy:

   • Hliník – pro svou vysokou tepelnou odolnost se používá nejčastěji na výfuky nebo výrobky, které jsou ve styku s vysokými teplotami.
   • Zinacor – velice vhodná jako vrstva pro venkovní použití. Vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům
   • Měď – vhodná pro metalizaci rozvodných skříní apod.
   • Mosaz – určená pro umělecké předměty

    

   Doprava:

   V případě potřeby jsme schopní zajistit i přepravu materiálu, tam i zpět za velice příznivé ceny.