Vnější kontaktní tepelně izolační systém na bázi tvrdých polyuretanových desek.

  • vynikající tepelně izolační vlastnosti, v porovnání s polystyrenem o 50% menší tloušťka a o 60% v porovnání s minerální vatou. součinitel tepelné vodivosti lambda
  • propouští páru, jelikož má výborné difuzní vlastnosti
  • v zateplené konstrukci nedochází ke kondenzaci vodních par
  • polyuretanový systém je samozhášivý
  • odolnost vůči hlodavcům a ptákům díky svoji struktuře
  • lepící a stěrkovyý tmel na bázi polyuretanu zajištuje prodyšnost celého systému
  • díky menší síle polyuretanových desek nedochází ke změně vzhledu budov

Tepelně iziolační PUR desky 30/40, lambda 0,022 W/mK

Síla PUR desky R / m2K/W / U ˇW/m2K /