Litím polyuretanů do dutin vznikají po vytvrzení tvarové díly. Jedná se o výrobky, které vzhledem ke struktuře svého povrchu jsou především určeny k tomu, aby plnily úlohu jádra pro následnou povrchovou úpravu provedenou laminací. Pro tyto díly je nutno před zahájením výroby zhotovit speciální formy odpovídající požadované aplikaci. Tato potřeba, to znamená nutnost zhotovit formu, odpadá, jestliže jako tvarová část poslouží předem zhotovený plášť budoucího výrobku.

Technologie lití PUR pěny nachází uplatnění především v automobilovém průmyslu, pří výrobě sportovních potřeb, ve stavebnictví aj. Další možností je vypěňování PUR hmot do forem s vlastnostmi srovnatelnými s měkkými a tvrdými pryžemi.

Příklad realizace